22.05.2021 Ustanowienie Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej – Patronki Rodzin przybyłych z Kresów