Prace remontowe w kościele św. Mikołaja

Zdjęcia z prac remontowych w kościele św. Mikołaja!

Prace konserwatorskie w XIV-wiecznym kościele pw. św. Mikołaja obejmują przywrócenie kolorystycznego wystroju sklepień, żeber sklepiennych i filarów w gamie ochry i ugrów, które ustalone zostały na podstawie badań konserwatorskich. Sklepienia i filary stanowią efekt restauracji świątyni w 3 ćw. XIX w.

Efekt jest bardzo dobry, laserunki podkreślaja fakturę historycznych tynków, wprowadzają rozwibrowanie i mżenie powierzchni. Prace są realizowane przy wsparciu finansowym Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 230 tys. zł.

W tej galerii są zdjęcia z przełomu od lipca 2021 roku do grudnia 2021r.

Galeria będzie także aktualizowana po każdej pracy konserwatoriskiej.